Boa

  • Buitengewoon opsporingsambtenaar is de officiële aanduiding van een ambtenaar die niet in dienst is van de politie of Koninklijke Marechaussee, maar wel opsporingsbevoegdheid heeft.
    Bijvoorbeeld: sociaal rechercheurs, boswachters, milieucontroleurs, parkeerwachters, enz.
  • De taak waarmee boa’s zich bezig mogen houden staat aangegeven in een akte van beëdiging. Deze akte is op naam uitgegeven.
  • Een boa is pas bevoegd geweld te gebruiken, nadat die bevoegdheid is aangetekend op zijn akte van beëdiging
  • Een Boa moet ook geoefend en bekwaam zijn. Dit komt er op neer dat een boa met geweldsbevoegdheid 1 keer per jaar een theorietoets voldoende moet afleggen en 1 keer per jaar een praktische toets voldoende moet afleggen.
Categorie: 
Geweldsbevoegdheid