Overmacht

  • Wetboek van Strafrecht, artikel 40
    Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.
  • Overmacht is elke kracht, dwang of drang waaraan men geen weerstand kan bieden.
  • Een strafuitsluitingsgrond betekent dat men wel een strafbaar feit heeft gepleegd, maar dat men uitgesloten wordt van straf.
  • Bijvoorbeeld:
  • Een hond die de boa aanvalt. Vervolgens geeft de boa de hond een trap. De boa vernielt de hond dus, maar kan zich beroepen op overmacht.
  • Iemand zet een mes op de keel van een boa en dwingt de boa door rood licht te rijden terwijl er iemand oversteekt. De boa rijdt die persoon aan, omdat hij voor zijn eigen leven vreest. De boa kan zich beroepen op overmacht.
Categorie: 
Strafuitsluitingsgronden