Melden veiligheidsfouillering

  • Ambtsinstructie, artikel 21:
    De ambtenaar die een onderzoek als bedoeld in artikel 7 derde of vierde lid, van de Politiewet 2012 heeft uitgevoerd, meldt dit onverwijld schriftelijk aan de meerdere, onder vermelding van de redenen die tot dit onderzoek hebben geleid.
  • Onverwijld is zo snel mogelijk
  • De melding wordt schriftelijk gedaan.
  • De meerdere doet er niets mee
  • De meerdere is de leidinggevende, de hogere in rang of bij afwezigheid diegene met de meeste dienstjaren.
Categorie: 
Veiligheidsfouillering