Pepperspray - Ambtsinstructie

 • Ambtsinstructie, artikel 12 a
  Het gebruik van Pepperspray is slechts geoorloofd:
  a.  om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd wapen bij zich heeft en dit tegen een persoon zal gebruiken.
  b.  om een persoon aan te houden die zich tegen zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken.
  c.  ter verdediging tegen of voor het onder controle brengen van agressieve dieren.
 • De Pepperspray mag niet worden gebruikt:
  a.  bij personen die zichtbaar jonger zijn dan 12 jaar, of zichtbaar ouder dan 65 jaar.
  b.  bij vrouwen die zichtbaar zwanger zijn.
  c.  bij personen die zichtbaar lijden aan ademhalingsstoornissen of andere ernstige gezondheidstoornissen.
  d. bij groepen personen (ivm het verlenen van nazorg)
 • Men mag wel 1 persoon uit een groep isoleren en dan pepperspray gebruiken.
   
 • Ambtsinstructie, artikel  12 b
  De ambtenaar waarschuwt onmiddellijk voordat hij gericht pepperspray
  zal gebruiken met luide stem of op andere niet mis te verstane wijze, 
  dat pepperspray gebruikt zal worden indien niet onverwijld het gegeven
  bevel wordt opgevolgd. Deze waarschuwing blijft achterwege indien de
  omstandigheden de waarschuwing redelijkerwijs niet toelaten
 • In de waarschuwing moet genoemd worden dat de boa van plan is pepperspray te gebruiken.
 • De boa moet waarschuwen, tenzij dit niet mogelijk is.
   
 • Ambtsinstructie, artikel 12 c
  Pepperspray wordt tegen een persoon per geval ten hoogste twee maal voor de duur van niet langer dan ongeveer een seconde gebruikt en op een afstand van ten minste een meter

Categorie: 
Pepperspray